Поверителност

Предоставените от Вас данни в www.umnici.com ще бъдат използвани само с цел изпълнение на направените от Вас поръчки и за бъдещи справки относно тези поръчки.

Вашите данни са защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на опълномощени органи на реда, когато законът го изисква.